Ana kroti „Orla” (VIDEO)

rva generacija žena na Vojnoj akademiji dala je i prvog pilota za komandama jednog lovca bombardera:…