Najveći rizici za teritoriju Kraljeva – poplave, klizišta i zemljotresi

Obeležavajući 1. mart kao Međunarodni dan civilne zaštite nadležni su ocenili da su u Kraljevu šumski…