Šta predviđa urbanistički plan za izgradnju Dijagnostičkog centra „Studenica“ u Kraljevu?

Potpuno novi objekat nalaziće se na prostoru na kome se trenutno nalazi privremeni parking, između Hirurškog…