Više podrške preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom (VIDEO)

Želimo da pružimo dodatnu podršku svima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kako bismo motivisali druge i…