Anketa o informisanju mladih u Kraljevu

Cilj ankete je da saznamo kako se mladi informišu, koje lokalne medije prate (ako ih prate)…