Besplatna rehabilitacija u banjama za penzionere

Pravo na 10 dana besplatne rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, imaju korisnici starosnih, invalidskih…