Na satelitskom snimku RGZ–a evidentirano više od 2,5 miliona nelegalnih objekata u Srbiji

Dosadašnjim tempom ozakonjenje bi bilo okončano tek za nekoliko decenija, iako je rok za završetak –…