Osnovice poreza na imovinu u Kraljevu više od 3% do 27%

17. novembar 2020. Gradsko veće dalo je saglasnost na Rešenje Odeljenja za poresku administraciju o utvrđivanju…