Konkurs za rezervne oficire roda avijacije Vojske Srbije

Kandidati mogu podneti prijave za neku od tri specijalnosti roda avijacije: za pilota aviona, pilota helikoptera…