Sahranjen profesor dr Ivan Čukalović (1956-2021)

Naš nekadašnji sugrađanin bio je dugogodišnji profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu, koji je saopštio da je…