Mali privrednici pitaju Štab i Vladu: zašto pravila i mere nisu iste za sve?

Zašto veletrgovinama (koje su uglavnom u vlasništvu stranog kapitala) dozvoljavate da, pod izgovorom prodaje prehrane, prodaju…