Nove odluke Gradskog veća: iz budžetske rezerve izdvojeno skoro 9 miliona dinara

Sredstva su izdvojena za Dečje odmaralište Goč (2,5 miliona dinara), Sportski centar Ibar (6,3 miliona) i…