Prelo u Samailima – sećanje na druženja kakvih danas gotovo da više nema (VIDEO)

Nekada su prela bila omiljena, ali je taj lep običaj gotovo sasvim iščezao u srpskim selima…