Ovo su popusti za domaćinstva koja štede električnu energiju

Vlada Srbije preporučila je Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ Beograd da kupcima iz kategorije „domaćinstvo“ obračuna popust…