Srđan Kuljanin, frizer-umetnik koji slika na kosi i osmislio je srpski kubizam (VIDEO)

Prvi na svetu oslikao je umetničku sliku na kosi i svoju ideju je zaštitio, a radove…