Kako da (besplatno) nostrifikujete diplomu?

Ova pomoć odnosi se na one koji su diplomu stekli u inostranstvu, a žele da se…