Inicijativa: Kriterijume za stipendiranje prilagoditi studentima sa hendikepom

Nije koretktno pred učenike i studente koji imaju hendikep postavljati iste kriterijume kao pred one koji…