Sa Skupštine: Kako je srušena radionica „Starog Jasena“

Zato što Zavod za zaštitu spomenika kulture nije u periodu 2010-2013. odradio dokumentaciju potrebnu za proglašenje…