Vreme kad je sve sveto prestalo da postoji (VIDEO)

„Zar nam je bio potreban povod i inspiracija za stihove: “U septembru četrdeset prve, dve se…