Ako planirate zamenu stolarije, kotlova, postavljanje izolacije…

Koje mere energetske sanacije kuća i stanova će ove godine sufinansirati grad Kraljevo i država? Usvojena…