Ljubičasti novembar za male divove

Prevremeno rođenje je vodeći uzrok smrtnosti dece mlađe od jedne godine i drugi vodeći uzrok smrtnosti…