Marketing menadžerka Jovana sa suprugom na Goču gaji koze i pravi sir

Odlukom da se presele iz Vrnjačke Banje na planinu Goč gde su započeli uzgoj koza i…