Produženo ograničenje cena osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata

Ovakva Uredba, prema obrazloženju Vlade Srbije, usvojena je da bi se zaštitilo tržište i sprečile deformacije…