Izložba dečjih radova u Zamku Belimarković

Izložena su tradicionalno i na moderne načine šarana jaja, crteži, kolaži, slike sa temom iz tradicije,…