Grad Kraljevo daje u zakup poljoprivredno zemljište

Zakup je na 15 godina, a ukupna površina državnog zemljišta koje se daje u zakup javnim…

Oglas za davanje u zakup i korišćenje državnog zemljišta

Određen je i dan da zainteresovani obiđu poljoprivredno zemljište koje se daje u zakup i na…