I domaćice će imati pravo na zdravstveno osiguranje

Do sada neplaćeni kućni posao, podizanje dece, briga o bolesnim članovima porodice ili rad žena na…