Kraljevo: Više od 260 miliona dinara za regulaciju reka i izgradnju obaloutvrda

Sve češća izlivanja, koja na teritoriji grada Kraljeva tokom sve učestalijih vremenskih nepogoda poslednjih nekoliko godina…

Brzina reagovanja u prvih pet minuta katastrofe spasava živote

Evakuacija đaka i zaposlenih u OŠ „Olga Milutinović“ u Godačici bila je centralni događaj kojim je…