Oglas za davanje u zakup i korišćenje državnog zemljišta po uslovima drugog kruga

Zainteresovani mogu da obiđu poljoprivredno zemljište koje se daje u zakup i na korišćenje Gradska uprava…