Život u studentskom domu

Redakcija Izazov Plusa obrađuje temu o kvalitetu života u studentskim domovima, menzama, uticaju korone na društveni…