Poslednji oproštaj od Zorana Jovanovića (VIDEO)

Posle smrti čoveka koji je voleo ljude i u danima odsudne borbe za život tražio da…