U Srbiji gotovo devet od 10 domaćinstava teško „sastavlja kraj sa krajem“

Teška ekonomska situacija, rast inflacije i naročito skok cena hrane i energenata najviše su pogodili siromašnije slojeve stanovništva

Danas je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva,a svaka peta osoba u Srbiji je u riziku od siromaštva, dok 28,1% građana i građanki Srbije živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku, podseća Fondacija Centar za demokratiju.

Iskorenjivanje siromaštva mora biti prioritet države i društva, ocenjuje se u saopštenju, jer je to cilj i održivog razvoja broj 1 Agende 2030 Ujedinjenih nacija, na čije se sprovođenje obavezala Srbija, što znači i primenu jednog od njenih ključnih principa „da niko ne bude izostavljen“. 

Teška ekonomska situacija, rast inflacije i naročito skok cena hrane i energenata najviše su pogodili siromašnije slojeve stanovništva. U Srbiji gotovo devet od 10 domaćinstava (88,6%) ima teškoće da sastavi kraj sa krajem. 

Jednokratne mere pomoći za pojedine kategorije stanovništva i pojeftinjenje nekih artikala u trgovinama, kako se u saopštenju ocenjuje, nisu adekvatan odgovor na značajan pad životnog standarda građana/ki Srbije. Potrebno je sistemski unaprediti socijalne i poreske politike da bi se obezbedila neophodna podrška i najugroženiji zaštitili od siromaštva. 

Agenda 2030 predviđa da ekstremno siromaštvo bude iskorenjeno, da broj ljudi koji žive u bilo kom obliku siromaštva bude prepolovljen i da se smanji opasnost od siromaštva ljudi koji pripadaju najosetljivijim grupama. Za to je neophodno da socijalna pomoć bude odgovornije raspoređena, dostupnija i otvorenija da prepozna potrebe onih koji su izostavljeni, a podrška im je neophodna, poručuje u svom saopštenju Fondacija Centar za demokratiju.

   M. M. D.