Za one koji žele priključak na gasovodnu mrežu

Poziv se odnosi na građane domaćinstava iz Ribnice, Beranovca, Stare čaršije i Čibukovca, kojima su za sve informacije na raspolaganju – tri adrese

Na teritoriji grada Kraljeva u toku je gasifikacija naselja, a za potrebe široke potrošnje. U završnoj fazi su radovi na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Ribnici, dok su ujedno počeli radovi na području Beranovca. Za ovu godinu planiran je početak izgradnje distributivne gasovodne mreže u Staroj čaršiji i Čibukovcu.

Zainteresovani građani, domaćinstva iz Ribnice, Beranovca, Stare čaršije i Čibukovca, koji žele da se priključe na distributivnu gasovodnu mrežu u toku njene izgradnje, a u svrhu korišćenja prirodnog zemnog gasa za potrebe domaćinstva, za sve informacije o uslovima, načinu priključenja, podnošenju zahteva za odobrenje za priključenje, kao i sklapanju ugovora za izgradnju kućnog gasnog priključka za grad Kraljevo, mogu dobiti na sledećim adresama:

– Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo, kontakt telefon 036/312-019

– Ljubiša Radojičić, Millennium Tem – KBV DATACOM, kontakt telefon 066/803-4245

– JP „Srbijagas“, Kosovski venac 12, 32000 Čačak, kontakt telefon 032/34-00-65, 032/340-070.