POMOĆ STARIMA NA SELU

12. decembar 2016.

Tokom decembra, za naše najstarije sugrađane koji žive na seoskom području, u okviru aktivnosti Dnevnog centra za stare, Centar za socijalni rad organizuje preventivne zdravstvene i socijalno-edukativne programe

Centar za socijalni rad u Kraljevu,  u  okviru  aktivnosti  Dnevnog  centra  za  stare,  uz novčanu podršku iz namenskih transfera Republike Srbije sprovodi posebne programske aktivnosti preventivno zdravstvenog i socijalno-edukativnog karaktera namenjene najstarijim sugrađanima na seoskom području. Ove aktivnosti do sada su sprovedene 3. decembra u Vitkovcu i Pečenogu, 7. decembra u Ušći i 10. decembra u selima Lazac i Bukovica.

Prve naredne subote 17. decembra biće nastavljene u Vrbi i Ratini, a 24. decembra u Lađevcima i okolnim selima

Sve aktivnosti počinju u 9 ujutru, a angažovani su lekari specijalisti: internista, otorinolaringolog, onkolog i očni lekar, kao i socijalni radnik i pravnik – rekla je za portal Krug Svetlana Stanić, zamenica direktora Centra za socijalni rad u Kraljevu.

Tokom posete Vitkovcu i Pečenogu lekari su obavili 60 preventivno zdravstvenih specijalističkih pregleda. Socijalni radnik je izvršio 18 terenskih obilazaka, a pet stanovnika se raspitivalo za informacije iz socijalne i porodično pravne zaštite.  Uručeno je i osam paketa pomoći u hrani za najugroženije porodice.

Tokom posete Ušću lekari su obavili 28 preventivno zdravstvenih specijalističkih pregleda, socijalni radnik šest terenskih obilazaka, a troje stanovnika se raspitivalo za informacije iz socijalne i porodično pravne zaštite. I na ovom terenu uručeno je šest paketa hrane najugroženijim porodicama – kaže Stanić, napominjući da je manji odaziv stanovnika Ušćanskog područja posledica činjenice da Centar za socijalni rad svakog meseca organizuje dolazak socijalnog radnika i pravnika u MZ Ušće.

U Lascu i Bukovici lekari su obavili 80 preventivno zdravstvenih specijalističkih pregleda. Socijalni radnik imao je terenskih obilazaka, 25 stanovnika se raspitivalo za informacije iz socijalne i porodično pravne zaštite.

Najugroženije porodice u Lascu i Bukovici dobile su 14 paketa hrane. Za pomoć u organizaciji ovih programskih aktivnosti posebno se zahvaljujemo predstavnicima MZ, kao i direktorima osnovnih škola, jer bez njihove pomoći nije moguće sprovesti ovako obiman  posao – kaže naša sagovornica.

Do kraja godine, ovaj «karavan» stići će da pomogne najstarijim sugrađanima na području Vrbe, Ratine, Lađevaca i okolnih sela.

Foto: ilustracija Pixabay