DA LI DIŠEMO „NA CRVENO“?

20. decembar 2016.

Na sajtu Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu dostupan je izveštaj o merenju štetnih čestica, ali je pitanje da li je to dovoljno ako građane niko, bar kroz servisnu informaciju, ne upozori da je vazduh, kao ovog meseca „jako zagađen“

Neki gradovi u okruženju, poput Užica, tokom najvećeg dela godine u vazduhu imaju prisustvo čađi u koncentracijama višim od dozvoljenih, slično je i u Valjevu, dok Kraljevo spada u one koji imaju najmanje problema sa zagađenošću vazduha, a i voda koju pijemo je u veoma dobrom stanju, odnosno hemijski i bakteriološki potpuno ispravna, rekao je gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić posle današnje sednice Gradskog veća na kojoj su, uobičajeno, prve tačke dnevnog reda bili izveštaji o kvalitetu vazduha i vode za piće.

Terzić je dodao da mnogi gradovi i opštine u okruženju ne vrše praćenje kvaliteta vazduha i merenje imisije, ali da Kraljevo, odnosno Zavod za javno zdravlje u Kraljevu, na svom sajtu  to radi kontinuirano.

Sve informacije o kvalitetu vode i vazduha treba da daju odgovorna lica i ljudi koji su stručni da takve informacije daju, a paušalne izjave koje se pojavljuju u medijima i različiti performansi tome ne idu u prilog, već vode širenju panike među građanima kojoj apsolutno nema mesta – smatra Terzić i dodaje da se „u slučaju da dođe do povećane imisije štetnih gasova građanima daju preporuke kako treba da se ponašaju“.

On je ponovio da je za sve nadležan Zavod za javno zdravlje, da nema mesta panici, ali – ako zavirite u izveštaj Zavoda za javno zdravlje za decembar, videćete da je samo jednog dana (do 16. decembra) i to u utorak 13. decembra, vazduh u našem gradu bio zagađen. Svih ostalih dana, kvalitet vazduha u Krakjevu bio je označen crvenom bojom, odnosno „jako zagađen“. U opisu stoji da se „u periodu kada je vazduh jako zagađen, kvalitet vazduha sa aspekta uticaja na zdravlje ljudi ocenjuje kao nezdrav i da aktivnosti treba uskladiti sa vremenskim prilikama (jutarnji i večernji sati se ne preporučuju za aktivnosti i boravak na otvorenom). Posebno osetljiva populacija (hronični plućni i srčani bolesnici, stari i deca) treba da izbegavaju, a ostali treba da skrate vreme boravka na otvorenom i teške fizičke aktivnosti.“ Problem je što građane o ovome niko nije obavestio nekom servisnom informacijom u medijima, recimo, jer – ne koriste svi građani računare da bi svakodnevno mogli da ulaze na sajt ZZJZ, kako bi pogledali izveštaj.