DRUGAČIJA PITANJA ZA MALU MATURU

18. januar 2017.

Na maloj maturi za učenike osmih razreda na kraju školske godine, đaci polažu tri testa: iz matematike, maternjeg jezika i kombinovani test, na kojem će ove godine biti više pitanja koja traže dopisivanje odgovora

Pitanja za test iz matematike, ali i za kombinovani test na kom će se naći gradivo iz hemije, fizike, biologije, istorije i geografije, biće sa srpskog prevedena i na jezike nacionalnih zajednica.

Kao novina ove godine, pred đacima će se na polaganju male mature naći više pitanja otvorenog tipa koji se u najvećoj meri odnose na kombinovani test, a koja podrazumevaju od učenika da dopiše odgovor.

Na kraju ove 2016/2017. školske godine, učenici koji to budu želeli imaće priliku da polažu i test iz bosanskog kao maternjeg jezika. Za test iz predmeta bosanski jezik pitanja će biti posebno sastavljena, u skladu sa planom i programom, kao što se sastavljaju i za testove na ostalim jezicima nacionalnih zajednica.

Kao novina ove godine, pred đacima će se na polaganju male mature naći više pitanja otvorenog tipa koji se u najvećoj meri odnose na kombinovani test, a koja podrazumevaju od učenika da dopiše odgovor.

Prošlogodišnji rezultati – zabrinjavajući!

Podaci kažu da su prošlogodišnji osmaci, sa prosekom od 12,88 od mogućih 20 bodova, bili najuspešniji na testu iz srpskog jezika, nešto manje – 12,68 su imali u proseku na kombinovanom testu, dok je za prošlogodišnje osmake izgleda najteži bio test iz matematike, jer je prosečan broj bodova bio 8,6. Čak 1.583 osmaka nije dalo tačan odgovor ni na jedno pitanje, što je 2,4 odsto od ukupnog broja malih maturanata prošle godine.

Posebno je zabrinjavajuće što je u prošlogodišnjoj generaciji malih maturanata bilo čak 44 odsto odličnih, što znači da je gotovo svaki drugi učenik bio odličan, a čak 14,2 ili svaki sedmi učenik imao je sve petice. Najviše nosilaca Vukove diplome bilo je prošle godine u Leskovcu, Nišu, Ranilugu i Jagodini, odnosno u Pčinjskom, Nišavskom i Jablaničkom okrugu, gde je sa svim peticama završio svaki peti učenik.

Ipak, sve petice u osnovnom obrazovanju ne moraju da znače i odličan uspeh na završnom testiranju, što je i praksa pokazala. U sedam okruga sa više od 20 odsto vukovaca rezultati nisu bili ni na republičkom proseku, a najlošiji su bili “vukovci” iz Kosovsko-pomoravskog i Kosovskog okruga, dok su najbolji bili iz Pčinjskog i Niškog okruga.

Izvor. www.srednjeskole.edukacija.rs