POLEMIKA OKO SREDSTAVA ZA UDRUŽENJA

3. mart 2017.

Nedovoljno dobri projekti razlog što su neka udruženja građana koja okupljaju osobe sa invaliditetom ostala uskraćena za određeni iznos sredstava; rešenje u obuci za pisanje projekata

Za sufinansiranje projekata udruženja građana u Kraljevu ove godine će iz gradskog budžeta biti izdvojeno ukupno 12 miliona dinara. Danas usvojenom Odluka o sufinansiranju projekata udruženja građana raspodeljena je polovina te sume, jer grad dva puta godišnje raspisuje javni poziv. Bilo je prijavljenih ukupno 112 projekata, od čega če biti podržano 26 projekata iz oblasti kulture, devet humanitarnih programa, samo jedan projekat iz oblasti boračko-invalidske zaštite, 10 projekata vezanih za zadovoljenje potreba mladih i šest tzv. ostalih programa

Raspodela sredstava udruženjima građana izazvala je polemiku na današnjoj sednici Gradskog veća, zato što će, prema danas usvojenoj Odluci, jedan broj udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom ostati uskraćena za sredstava.

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić smatra da se radi o problemu u funkcionisanju ovih udruženja i da je Komisija je svoj posao uradila u skladu sa Odlukom o raspodeli sredstava udruženjima građana koju je usvojila Skupština grada Kraljeva u decembru prošle godine.

Mislim da neće biti primedbi na njihov rad, jer su oni u potpunosti radili u skladu sa Odlukom. Međutim, određena udruženja koja u svakom slučaju treba da postoje i koja okupljaju one osobe koje imaju posebne potrebe, nisu dobila nikakva materijalna sredstva, jer broj bodova koji su oni ostvarili pišući projekte i obrazlažući svoje aktivnosti nije dovoljan da bi oni mogli da uđu u finansiranje iz gradskog budžeta – obrazložio je posle sednice Gradskog veća gradonačelnik Terzić.

On je dodao da će grad raditi na rešavanju ovog problema, kroz edukaciju i radionice na kojima će predstavnici udruženja biti obučeni za pisanje projekata ili kroz izmenu određenih odluka, pre svega  Odluke o raspoređivanju sredstava udruženjima građana. Nesporno je, rekao je gradonačelnik Terzić, da problem postoji, da određena udruženja nisu dobila novac i da ćemo grad morati da vidi kako ovaj problem da reši.

Bilo je do sada problema što su neka udruženja smatrala da je grad u obavezi da finansira njihov rad i da je, samo na osnovu toga što postoje, grad dužan da im daje određena sredstva – kaže terzić.

Međutim, programom o sufinansiranju programa rada građana definisano je da oni novac dobijaju na osnovu projekata kojima predviđaju svoje aktivnosti i zadovoljenja potreba određenog broja ljudi u nekoj od oblasti koje grad sufinansira.

– Moraćemo da nađemo način za rešavanje ovog pitanja, da kroz razgovor predstvanika tih udruženja i gradskih vlasti dođemo do rešenja problema ljudi koji imaju posebne potrebe. Naglašavam da su određene potrebe ovih kategorija već realizovane kroz sredstva koja grad opredeljuje po drugim osnovama – istakao je Terzić.

 

1 komentar za naslov “POLEMIKA OKO SREDSTAVA ZA UDRUŽENJA

  1. . Zar za to ne postoji tkz Projektni centar ..pa kad ne umeju da objasne organizacijama postavlja se pitanje ..čemu služe?

Comments are closed.