IZLOŽBA „GRADINA NA JELICI“

3. oktobar 2017.

Prvobitno (2014. godine) inicirana obeležavanjem 30 godina istraživanja na lokalitetu Gradina, na planini Jelici u blizini Čačka, u Narodnom muzeju u Čačku, izložba se sada predstavlja u skoro dvostrukom obimu i sa novim nalazima

Izložba o utvrđenom centru u Iliriku VI veka i višeslojno arheološko nalazište, autora prof. Mihaila Milinkovića (Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za arheologiju) bće otvorena u subotu 7. oktobra 2017. godine u 19:30 sati, povodom Kraljevdana, u organizaciji Narodnog muzeja Čačak i Narodnog muzeja Kraljevo.

Izložba je prvobitno (2014. godine) inicirana povodom obeležavanja trideset godina istraživanja na lokalitetu Gradina, na planini Jelici u blizini Čačka, pod rukovodstvom autora izložbe, u Narodnom muzeju u Čačku. Sada se predstavlja u skoro dvostrukom obimu i sa novim nalazima. Eksponati, uglavnom iz fonda Narodnog muzeja u Čačku, njih 507 – grupisani su hronološki, tematski, prema nameni – od onih vezanih za istorijat istraživanja, do nalaza praistorijskog, rimskog, ranovizantijskog i ranosrednjovekovnog perioda. Postavka nastoji da prikaže sve raspoložive materijalne tragove života ljudi u pomenutim periodima, uz primedbu da dominira materijal iz ranovizantijskog vremena, VI i možda početka VII veka. Pored predmeta svakodnevne upotrebe (pokućstvo, alat, lični pribor, nakit, novac itd.), biće izložena i kamena plastika, poreklom iz ostataka bazilika ili iz profanih građevina, zajedno sa kod nas retkim sačuvanim ostacima crkvenog živopisa iz VI veka.