„Taypa“ danas kupuje „Autotransport“?

29. januar 2018.

Po početnoj ceni od oko 260 miliona dinara, za danas u 14 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika oglašena je druga prodaja imovine kraljevačkog „Autotransporta“ u stečaju

Na prodaju su zemljište, proizvodne hale, zalihe rezervnih delova i druga oprema, a potencijalni kupac bio je u obavezi da uplati depozit u iznosu od oko 130 miliona dinara.

Inače, 1. decembra 2017. godine niko nije uplatio depozit, niti položio bankarsku garanciju za imovinu iz oglasa, pa je komisija prodaju proglasila neuspelom.

Za kupovinu Autotransporta zainteresovana je turska firma Taypa, koja se bavi proizvodnjom konfekcije.

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić krajem prošle godine je potvrdio da investitor iz Turske sigurno kupuje Autotransport, da je firma već registrovana sa sedištem u Kraljevu i da će na toj lokaciji nakon kupovine Autotransporta početi pripreme za otvaranje velike fabrike konfekcije.

Auto bazu u Adranima kod Kraljeva čine: zemljište, servisno remontna hala, poslovne zgrade, tehničko-ekonomski biro, hala vizuelne dijagnostike, hala kratkotrajnih opravki, hala dnevne nege, nova hala, mazutara, pretovarna stanica, portirnica, benzinska pumpa, crpna stanica za otpadne vode, bunar za tehničku vodu, objekti infrastrukture (prilazna saobraćajnica, unutrašnje saobraćajnice i manipulativne površine), kišna kanalizacija, fekalna kanalizacija van objekata, ograda kruga sa kapijom, rasveta kruga, hidrantska mreža u krugu, osnovna sredstva, zalihe rezervnih delova i devastirana oprema, samo su najvažnije stavke na spisku popisane imovine koja je ponuđena na prodaju u sedištu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika – Centar za stečaj danas u 14 časova po početnoj ceni od oko 260 miliona dinara.

I Grad Kraljevo ima potraživanja od preduzeća “Autotransport” a. d. u stečaju u iznosu 24 miliona dinara. Glavnica duga, koji čine neplaćeni porezi na zarade, porezi na imovinu, naknade za isticanje firme i naknada za zaštitu životne sredine, iznosi 16 miliona dinara, a oko osam miliona dinara su pripadajuće kamate.

Mi smo imali i druga potraživanja, ali su ona rešenjem Privrednog suda u Kraljevu proglašena za zastarela, tako da kao grad, prema Zakonu o stečaju I imajući u vidu isplatne redove poverilaca, možemo da računamo samo na ovaj iznos sredstava – kaže gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić.

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem Aleksandar Nestorović rekao je da su u Kraljevu već nekoliko puta boravili predstavnici “Taypa” grupe iz Turske (koja je direktno zainteresovana za kupovinu “Autrotransporta” a. d, iz stečaja). Dolazili su da predstave svoje projekte i viđenja fabrike koju žele da otvore u Kraljevu.

U toku je usaglašavanje njihovih želja i vzija sa onim što država i grad Kraljevo mogu da im ponude. Dolazak njihovih inženjera na svakih sedam dana govori da se radi o ozbiljnim investitorima. Ja sam tu da im pomognem sa tehničke strane, jer je poznato da rekonstrukcija hala za koju bi se oni odlučili nije naivna stvar, zato što je mnogo lakše praviti objekat od početka – izjavio je ranije Nestorović.

Pre odlaska ovog preduzeća u stečaj početkom 2016. godine, Agencija za privatizaciju pokušala je prodaju „Autotransporta“ u avgustu 2015. metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, uz primenu mere uslovnog otpisa duga. Tada je Vlada donela Zaključak kojim je određeno da su državni poverioci dužni da „Autotransportu“ otpišu dug sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine, ako se u postupku privatizacije proda kapital preduzeća. Početna cena za paket akcija iznosila je 1.472.233,42 EUR.

“Autotransport” je osnovan 15. aprila 1949. godine, a za prvih 30 godina postojanja stekao je 120 autobusa, imao 300 kamiona i 200 prikolica ukupne nosivosti više od 7.500 tona,  zapošljavao više od 1.500 radnika, a njegovi autobusi i kamioni prevozili su oko 40 miliona kilometara godišnje. O ovome više pročitajte šta smo ranije pisali na portalu Krug

One thought on “„Taypa“ danas kupuje „Autotransport“?

Comments are closed.