Konkurs za studentske stipendije

Preko Komisije za dodelu stipendija lokalna samouprava u Kraljevu raspisala je ovogodišnji konkurs za dodelu 50 stipendija od po 10.000 dinara mesečno namenjenih studentima koji su na režimu finansiranja iz republičkog budžeta,  državljani su  Srbije, a na teritoriji Kraljeva imaju prijavljeno prebivalište najmanje tri godine pre raspisivanja konkursa.

Od ostalih uslova neophodno je da su kandidati državljani Srbije studenti prvog ili drugog stepena studija, počev od druge godine osnovnih studija, da imaju prosečnu ocenu iz prethodnih godina studija višu od 8,50 i da nisu obnovili nijednu godinu. 

Prijavu na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom kandidati treba da dostave preko pisarnice-šalter 1, u prizemlju  zgrade Gradske uprave ili poštom na adresu Komisije za dodelu stipendija, pri Odeljenju društvenih delatnosti, Trg Jovana Sarića 1. Poslednji dan za prijavu na konkurs je 27. fenruar ove godine.

Obrazac prijave za konkurs zainteresovani mogu da preuzmuu Odeljenju za društvene delatnosti, kancelarija 309 ili na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org.

Uz prijavu na konkurs pootrebno je priložiti sledeće dokaze:

1. Uverenje fakulteta o redovnom studiranju na režimu finansiranja iz budžeta RS, upisanoj tekućoj godini studiranja, prosečnoj oceni iz prethodnih godina studija, uz dokaz da nijedna godina nije obnovljena;

2. Fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu;

3. Uverenje o prebivalištu izdato od strane Policijske uprave Kraljevo, kao dokaz da student/kinja ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kraljeva najmanje tri godine pre raspisivanja konkursa;

4. Original ili overena kopija uverenja o državljanstvu, ne starija od šest meseci.

Tražena dokumenta iz tačke 3. i tačke 4. po zahtevu studenata pribavljaju se po službenoj dužnosti u skladu sa članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku (”Službeni glasnik RS”, broj 18/16).

Konkurs je objavljen u listu ”Ibarske novosti”, na oglasnoj tabli Gradske uprave i na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org. a kao servisna informacija emituje se se na lokalnim medijima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Spisak studenata koji ostvare pravo na studentsku stipendiju grada Kraljeva biće dostavljen Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, budući da je zakonom propisano da je korisnik studentskog kredita dužan da jednokratno vrati ceo iznos isplaćenog kredita ako istovremeno koristi kredit, ili stipendiju drugog davaoca.

Pravo na studentsku stipendiju nema student koji je pravo na studentsku stipendiju ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, a student za koga se utvrdi da je zloupotrebom ostvario pravo na studentsku stipendiju trajno će izgubiti pravo na istu.  Takođe, pravo na stipendiju za izuzetno nadarene studente nema student koji je pravo na studentsku stipendiju ili kredit ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno iz budžeta Republike Srbije.

Za sva dopunska objašnjenja učesnici konkursa mogu se obratiti Odeljenju za društvene delatnosti, kancelarija 309-III sprat, ili na telefon 306-013.