Upozorenje komunalne policije

Obaveza čišćenja i uklanjanja snega i leda na trotoarima, pored i ispred stambenih i poslovnih zgrada, pomoćnih i privrednih objekata, prodavnica, zanatskih radnji, perona, parkinga i sličnih površina, odnosi se na korisnike ili vlasnike ovih objekata.

O čišćenju i uklanjanju snegai leda sa trotoara pored neizgrađenih placeva i ispred građevinskih objekata u izgradnji dužan je da se stara izvođač radova, odnosno investitor.

Komunalna policija u svom saopštenju još pojašnjava da se „sneg sa trotoara sakuplja na gomile, smešta na ivici trotoara ili na kolovozu pored ivičnjaka“.

Vlasnici i korisnici stambenih zgrada u svojini građana neposredno su odgovorni za uklanjanje snega sa trotoara ispred zgrade i pristupnog puta do nje. Uklanjanje snega i leda sa krovova stambenih zgrada za kolektovno stanovanje, ako sneg predstavlja opasnost za prolaznike, bezbednost stanara i drugih lica, ili same zgrade, stara se stambena zajednica preko svojih organa, odnosno skupštine stambene zajednice i upravnika stambene zajednice, odnosno – stanari stambene zgrade ukoliko skupština stambene zajednice nije formirana.

Na osnovu gradske odluke o čišćenju snega i leda, za neizvršavanje navedenih obaveza, predviđene su kazne: za JKP i drugo pravno lice kojem su povereni ovi poslovi sa 100.000 dinara, a odgovorno lice u ovakvom pravnom licu sa 20.000 dinara. Kazna od 100.000 dinara predviđena je za druga pravna lica i odgovorno lice sa 10.000 dinara. Novčana kazna od 50.000 dinara predviđena je za preduzetnike koji ne postupe u skladu sa Odlukom o čišćenju, a 10.000 dinara je kazna za fizičko lice koje ne izvrši svoju obavezu o ćišćenju ili postupi suprotno odredbama ove gradske odluke.

1 komentar za naslov “Upozorenje komunalne policije

  1. . Kod mene u zgradi prepodne nema osoba koje bi to očistile . malii broj mladjih ljudi je zaposlen a ostalo su samo starci i starice u zgradi. S obzirom da je zadnjih decenija vođena populaciona politika pod motom ,,Baš  me briga za sopstvenu naciju jer ja imam pare…predlažem da se kupe roboti od Rusa što im je polovno ostalo iz Siriji , odlični su čistači!

Comments are closed.