Štraparijada u Cvetkama 22. jula

Tradicija Štraparijade u selu Cvetke traje od 2011. godine, a svake godine ima sve više grla iz svih krajeva Srbije i susednih zemalja, bivših Ijugoslovenskih republika. Iako obično na dan održavanja Štraparijade bude veoma vruće, sa tempreraturama višim od 30 stepeni, svake godine sve više posetilaca dolazi da gleda takmičenje konja u izvlačenju balvana. 

Prema saopštenju organizatora, konji će izvlačili balvane različitih težina, a takmičiće se i u paru. Ove godine učestvovaće više od 70 grla. Takmičenje konja podrazumeva izvlačenje balvana, a konj koji balvan najdalje odvuče je pobednik. Kod takmičenja konja u parovima, konji moraju biti uigrani, a kočijaš mora imati autoritet. Nekada nije bilo pravila, pa su plemenite konje udarali kandžijama, i letvama, ali danas je dozvoljeno jedino pored konja udariti bičem ili proizvoditi buku, ali konje niko ne sme da udara. Dozvoljen je jedino kontakt rukom.

Na sajtu Vukajilja nalazimo zanimljivo objašnjenje suštine Štraparijade :

«Suština Štraparijade, za one koji ne znaju, je u sledećem… Zapneš balvan za dva konja i oni vuku i čiji će par konja dalje odvući pobedio je. Jednostavno. Ali ima i svojih caka, konji moraju biti uigrani, kočijaš mora imati autoritet i znati kad da udari, kad je najpotrebnije da se najviše povuče. Nekada nije bilo pravila, pa su plemenite konje udarali kandžijama, letvama, okorcima, ma čim stignu. Jadno, ali tako je bilo. Danas nista, možeš pored njega udariti bičem, galamiti do mile volje ali ne smeš ih udarati. Samo rukom.

Konji se inače dele na toplokrvne i hladnokrvne. Toplokrvni su oni elegantni trkaći konji, a hladnokrvni su oni koji se najčešće koriste za rad, čvrsti, impozantni, a mirni. Na štraprijadama učestvuju, jasno je, hladnokrvci.”

Takmičenje konja podrazumeva izvlačenje balvana, a konj koji balvan najdalje odvuče je pobednik. Kod takmičenja konja u parovima, konji moraju biti uigrani, a kočijaš mora imati autoritet.

foto: Zoran Ljubojević