Isplata naknada nezaposlenima

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Prema obaveštenju Nacionalna služba za zapošljavanje, isplata redovne novčane naknade i privremene novčane naknade za korisnike sa Kosova i Metohije za jun ove godine, biće obavljena po sedećem rasporedu:

– preko Poštanske štedionice, redovna novčana naknada nezaposlenim licima za jun 2018.. biće isplaćena u utorak  24. jula, a privremena novčana naknada nezaposlenim licima, koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohije, sredu, 25. jula.

Ovo pravo građani Srbije ostvaruju pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.