Nove odluke Gradskog veća

Većnici u Kraljevu razmatrali su Odluku o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima koje se nalaze u javnoj svojini grada Kraljeva. Prema oceni gradonačenika Kraljeva Predraga Terzića, predlog Odluke obuhvatio je sve nepokretne stvari koje se nalaze u javnoj svojini grada Kraljeva i propisao način njihovog raspolaganja, upravljanja i korišćenja.

Na sednicama Gradskog veća smo više puta razgovarali o ovom problemu i davali saglasnost za davanje u zakup određenih prostorija, bilo mesnim zajednicama, bilo drugim direktnim korisnicima budžeta grada Kraljeva. Nakon toga, po završetku postupka izdavanja u zakup i sklapanja ugovora, mi ni u jednom trenutku nismo imali kontrolu nad potpisanim ugovorima, što je neretko proizvodilo i takve posledice da su se određene ugovorne strane obraćale sudu i da je Pravobranilaštvo moralo da bude angažovano u tim sporovima. U ovoj situaciji menjamo u potpunosti procedure, tako da su od danas organi grada uključeni u sve delove ovog procesa. Imaćemo i precizan popis svih onih stanova i lokala koji se nalaze u javnoj svojini grada Kraljeva. U budućnosti ćemo morati da definišemo odnose i sa javnim preduzećima koja koriste poslovni prostor koji se nalazi u javnoj svojini grada Kraljeva“, rekao je gradonačelnik.

Povodom donetog Rešenja o davanju saglasnosti „Orion Telekomu“ za postavljanje kablovskih instalacija na stubovima javnog osvetljenja u prvoj zoni, gradonačelnik je podsetio na to da je na samom početku mandata ove izvršne vlasti u Kraljevu doneta odluka o naplaćivanju prava službenosti kada neko od operatera („Telekom“, EPS), kompanije ili pojedinci koji zidaju hidroelektrane želi da koristi zemljište koje je svojina grada Kraljeva.

Onda smo naplaćivali po dužnom metru, u zavisnosti od zone grada, određeni iznos sredstava. Na taj način smo prvo uvećali prihode grada, a uspeli smo i da konačno pokažemo da javna svojina grada Kraljeva nije besplatna, moramo da naplatimo nešto što je naše. Ukoliko neko želi da koristi javnu svojinu grada Kraljeva, on to mora da plati. S druge strane, građani znaju da, u pogledu kablovskih operatera, u pogledu njihovih instalacija, postoji opšti haos u gradu, stubovi javne rasvete su nam se pretvorili u paukove mreže i moramo konačno da uvedemo red i u ovu oblast“, objasnio je gradonačelnik.

S obzirom na to da je „Orion Telekom“ kompanija koja dolazi na tržište grada Kraljeva, a da prethodno nije imala svoje instalacije, i od samog početka plaća zakup stubova javne rasvete, gradonačelnik je najavio:

Neki drugi kablovski operateri, koji su nelegalno počeli da koriste stubove javne rasvete, moraće u najkraćem roku da počnu da plaćaju zakup gradu Kraljevu, koji na godišnjem nivou iznosi 2.000 dinara u prvoj zoni, dok je u drugoj nešto niži.“

Gradski većnici su doneli odluku, na preporuku nadzornih odbora javnih preduzeća „Toplana“ i „Čistoća“, o korišćenju dobitaka iz 2017, godine za popunjavanje gubitaka iz prtethodnih godina. Grad se u slučaju ova dva preduzeća odrekao svoje dobiti, koja je bila uplaćena u gradski budžet.

Prošlog puta smo dobili polovinu dobitka od JKP „Puteva“, ovog puta ceo dobitak ide na pokrivanje gubitaka iz prethodnih godina ova dva preduzeća. To je način za ozdravljenje naših preduzeća, smanjivanje njihovih gubitaka. U slučaju „Čistoće“ taj gubitak je sada minimalan, a u „Toplani“ je 43.000.000 dinara. Ako merimo kraljevačku sa toplanama u okruženju, ona stoji neuporedivo bolje, pogotovu ako govormo o toplani u Trsteniku. Ovaj gubitak ni u kom slučaju ne ugrožava rad „Toplane“, koja već drugu godinu zaredom pokazuje jako veliki dobitak. Očekujem da će u narednih nekoliko godina uspeti da u potpunosti neutrališu gubitak iz prethodnih godina, koji u nekom delu i nije realan, jer proizilazi iz kursnih razlika na osnovu kredita koji je ova firma sklopila sa KfW bankom“, obrzložio je Terzić.

Članovi Veća su doneli Rešenje o davanju na korišćenje vozila „dačija logan“ Centru lokalnih usluga grada Kraljeva, koji je kao javna ustanova čiji je osnivač grad Kraljevo počeo da funkcioniše posle imenovanja direktora.

Uspeli smo da registrujemo ovu ustanovu, obezbedimo prostor u Ulici Zelena Gora za njeno funkcionisanje, potreban materijal, finansijska sredstva su već obezbeđena budžetom za 2018. Sada obezbeđujemo vozilo, koje je do sada koristio Centar za socijalni rad Kraljevo odnosno Dnevni centar za stare. Budući da ova usluga nije više u nadležnosti Centra za socijalni rad, već se prenosi Centru socijalnih usluga, normalno je da i ovo vozilo pređe na korišćenje u novu ustanovu. Očekujem da će veoma brzo ustanova početi da funkcioniše u punom obimu i da će svi građani koji su do sada koristili usluge Centra za socijalni rad u ovim oblastima na isto kvalitetan način moći da ih koriste i u našoj novoj ustanovi“, izjavio je dr Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva nakon sednice Gradskog veća.