Prilika za “popravku” mladih prestupnika

Predstavnike ustanova, organa i organizacija okupilo je danas u Kraljevu definisanje osnovnih smernica za buduću međusektorsku saradnju na lokalnom nivou, a sve u cilju građenja lokalnog modela alternativne podrške maloletnicima koji dođu u sukob sa zakonom. To podrazumeva realizaciju tzv. „vaspitnih naloga“, a Maja Milačić, koordinator u zajednici Centra za socijalno-preventivne aktivnosti „Grig“ iz Beograda, (organizacija koja radi sa decom i mladima iz marginalizovanih grupa i pruža im podršku u osamostaljivanju i integraciji u društvenu zajednicu), pojašnjava da je ideja doprinos organizovanju maloletničkog pravosuđa po meri deteta.

Današnji sastanak vezan je za projekat „Horizontalna razmena“, koji se realizuje sa UNICEF-om, a podrazumeva prenošenje beogradskog iskustva lokalnim zajednicama u našoj zemlji.

Skup je otvorio gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić, koji je istakao neophodnost saradnje svih relevantnih institucija u rešavanju problema maloletnika koji dođu u sukob sa zakonom.

Kraljevo je izabrano za realizaciju ovog projekta sa još osam opština i gradova u kojima će do kraja godine biti organizovani slični događaji na kojima članovi lokalne zajednice razgovaraju o primeni vaspitnih naloga u budućnosti.

Naime, deca koja su krivično odgovorna, a koja su prvi put počinila delo za koje je predviđena kazna do pet godina ili 50.000 dinara, mogu da dobiju vaspitni nalog.

Uslov je da maloletnik prepoznaje svoju odgovornost i dobrovoljno ulazi u vaspitni nalog. Na taj način on zaobilazi sudski postupak. Tada je važna podršla u lokalnoj zajednici, jer – kada tužilac izrekne vaspitni nalog, Centar za socijalni rad dalje upućuje dete kod nekog od pružaoca usluga u zavisnosti od toga da li su u pitanju društveno koristan rad, savetovanje, redovno pohađanje škole ili tretman odvikavanja od bolesti  zavisnosti – navela je koordinatorka „Griga“ Maja Milačić.

Prema njenim rečima, iskustva njihove organizacije tokom realizacije pilot projekata u Beogradu pokazalo je da je bilo potrebno je dosta vremena da se uspostave mehanizmi koji zaista daju dobre efekte. To podrazumeva da vaspitni nalog bude donet blagovremeno, odnosno – pre nego što kod maloletni prestupnik  počini još neko krivično delo.

Na teritoriji Beograda uspeli smo da nađemo najoptimalnije rešenje za realizaciju vaspitnih naloga, a sada i u ovih devet opština i gradova lokalne samouprave treba da prepoznaju važnost ovih uslug. Važno je da to više ne budu samo projektne aktivnosti – ocenila je Milačić.

Marko Matović, pomoćnik gradonačelnika za socijalna pitanja, smatra da mladi koji urade neko problematično delo, „ne treba da budu osuđeni da ceo život provedu u senci gluposti koje su uradili u nekom trenutku nepromišljenosti“.

Matović upravo vaspitni nalog smatra za rešenje da mlad čovek ne uđe u krivičnu evidenciju.

Statistike pokazuju da više od 70 odsto mladih koji odrade vaspitni nalog više nikada ne ponove nikakvo krivično delo. Taj procenat je znatno bolji nego sa ljudima koji uđu u regularni sistem služenja raznih vrsta zatvorskih kazni ili nekog drugog vida sankcija – naveo je Matović, ocenjujući da Kraljevo, zajedno sa partnerima na ovom projektu započinje realizaciju priče koja bi mogla da donese korist i mladima koji su u nekom trenutku skrenuli sa pravog puta, i lokalnoj zajednici.