TREĆI POKUŠAJ VANTELESNE OPLODNJE O TROŠKU RFZO

27. jun 2015.

Stupio na snagu izmenjen Pravilnik kojim je definisano da se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansiraju tri pokušaja, umesto dva, kao do sada

Na inicijativu Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) izmenjen je Pravilnik o obimu i sadržaju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2016. godinu u delu koji se odnosi na vantelesnu oplodnju. Ubuduće će iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja biti finansirana tri pokušaja, umesto dva, koliko je bilo propisano do sada.

Osigurana lica RFZO će imati mogućnost da treći pokušaj vantelesne oplodnje obave na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i to pod istim uslovima koji važe za prvi i drugi pokušaj, a koje je utvrdila Republička stručna komisija za lečenje postupcima BMPO.

Osigurana lica koja se prijavljuju za treći pokušaj VTO takođe imaju mogućnost da se prilikom izlaska na lekarsku komisiju filijale opredele da proces obave u jednoj od pet državnih ustanova (KC Srbije, GAK Narodni front, KC Niš, KC Vojvodine i OB Valjevo) ili u jednoj od 11 privatnih ustanova sa kojima RFZO ima zaključen ugovor.

Republički fond je obezbedio dovoljne kapacitete do kraja godine, za sva tri pokušaja vantelesne oplodnje kako u državnim tako i u privatnim zdravstvenim ustanovama. Izvor: Politika,Tanjug.