Iz dobiti pokrivaju ranije gubitke

12. jul 2019.

Sva kraljevačka javna preduzeća iskazala su dobit za 2018. godinu, a osim JP za upravljanje građevinskim zemljištem i, delom „Čistoće“, većina će ih iskoristiti za pokrića gubitaka iz ranijih godina

JP „Gradsko stambeno“ iskazalo je za prošlu godinu dobit od skoro 1.400.000 dinara, koju će u potpunosti iskoristiti za pokrivanje gubitaka iz 2014. i dela gubitaka iz 2015. godine. Kraljevačka „Čistoća“ iskazala je, prema finansijskom izveštaju, dobit veću od 7.212.000, a i ovo javno preduzeće će najveći deo ove sume (skoro 6.5 miliona dinara) rasporediti za pokriće dela gubitaka iz 2011. godine, a preostala dobit (nešto više od 750.000 dinara) biće podeljena na dva jednaka dela od kojih će jedan biti uplaćen na račun osnivača (grada Kraljeva), a drugi u – rezerve preduzeća.

JP za upravljanje građevinskim zemljištem iskazalo je bit od oko 3.620.000 dinara, koji će na ravne časti biti raspodeljen osnivaču i uplaćen u rezerve preduzeća.

Po finansijskom izveštaju, JEP „Toplana“ iskazala je za 2018. godinu dobit od skoro 6.704.000 dinara, koji će kompletno biti isorišćeni za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Članovi Gradskog veća u Kraljevu usvojili su danas zakljućke Nadzonih odboraovih javnih preduzeća i predložili da na narednoj sednici učine i odbornici gradske skupštine, kao najvišeg zakonodavnog tela na lokalnom nivou.

Na današnjoj sednici gradske skupštine utvrđen je i predlog da gradska skupština potvrdi da T.K.Z.R „Masterbike“, kao najpovoljniji ponuđač, ima pravo da za 27.500 evra otkupi objekat od 89 kvadratnih metara u Ulici Dušana Popovića 24 u Ribnici (što je nešto više od 300 evra po kvadratu).