Od 1. januara 2020. novi prevoznik u Kraljevu

6. novembar 2019.

Prihvatanje Nacrta ugovora o poveravanju gradskog i prigradskog prevoza najpovoljnijem ponuđaču pretposlednji je korak do izbora novog javnog prevoznika, koji će po kilometru imati subvenciju od 44, umesto aktuelnih 59 dinara

Na današnjoj sednici članovi Gradskog veća razmatrali su Nacrt ugovora o poveravanju usluge gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Kraljeva najpovoljnijem ponuđaču. Posle razmatranja pojedinosti predloga ugovora koji su sačinili predstavnici Stručnog tima za pitanja javnog prevoza, Nacrt je prihvaćen, pa će o ugovoru sa budućim gradskim javnim prevoznikom naredne sedmice raspravljati i odbornici na sednici gradske skupštine. Posle nje uslediće potpisivanje novog ugovora, pa će Kraljevo od 1. januara naredne godine imati novog gradskog javnog prevoznika. U pitanju je ponuda grupe ponuđača: „Autoprevoz“ Čačak, „Kavim“ Raška“, „Kavim Jedinstvo“ Vranje i kraljevačkog preduzeća „PUB internacional“.

Do sada je grad subvencije po pređenom kilometruplaćao 59 dinara, a po novom ugovoru ona će iznositi 44 dinara. Za deset godina, koliko traje ovaj ugovor, to će biti ušteda viša od 300 miliona dinara – tvrdi gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić.

Utvrđivanje cene vozne karte je u nadležnosti grada. Izabrani prevoznik biće u obavezi da dostavlja odeljenju nadležnom za poslove javnog prevoza putnika mesečne, šestomesečne i godišnje izveštaje o realizaciji prevoza. Mesečni izveštaji moraju da sadrže podatke o broju prevezenih putnika i prodatih karata po linijama, kao i ukupnu kilometražu vozila, najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Prevoznik će, na zahtev grada, o svom trošku u vozilima ugraditi kamere kojima će pratiti dešavanja u vozilu. Grad ima pravo na nenajavljene kontrole voznih ispratava i karata putnika.

Prevoznik će biti dužan i da, u roku od 30 dana po zaključenju ugovora, dostavi bankarsku garanciju od 12 miliona dinara. 

Pojedinostima ovog ugovora precizirano je da će prevoznik dozvoliti da se u vozila koja će koristiti za pružanje usluga prevoza ugrade GPS uređaji koji će služiti za praćenje kretanja tih vozila sve dok traje ugovor, a grad je u obavezi da sistem koji će to omogućiti nabavi u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

          M. M. D.

One thought on “Od 1. januara 2020. novi prevoznik u Kraljevu

  1. . Znači da je prethodnih godina neko KRAO 15 dinara po kilometru !?

Comments are closed.