STALI SMO KOD PODVOŽNJAKA

Radovane, ponekad ti malo treba da bi shvatio da je život prolazan.

Ej, bre, taj profesor Nikola je danas starac. Kreće se tromo sa štapom. Video sam ga, posle gotovo trideset godina.

Računali smo vreme. On je nama predavao, kad je imao 43 godine: Upravno pravo… žalba, rešenje, upravni postupak, upravni spor… Dosadno, bre… Za mene, tada, bio mator čovek.

Danas sam ja stariji, gotovo deset godina, no što je on bio onda kada sam ga doživljavao kao matorog. Ej, bre, život ti je „teorija relativiteta“…

– Gde smo ono stali !? – pitao je često na početku predavanja.

Odgovora nije bilo…

– Mi smo stali pod podvožnjaka… Tu nas je zaustavila milicija… – sam bi odgovorio na sopstveno pitanje.

Njegova revolucija je propala te šezdesetosme godine. Naša nije ni počela.

Njega su zaustavili kod podvožnjaka, pendrekom. Nas su zaustavili pre no što smo krenuli… Bez pendreka.

Njega su ubedili i uveli u kozaračko kolo. Tito  rekao : „Omladina je u pravu…“

Nas su obmanuli, pre no što smo poleteli…

Njega su tukli po leđima.

Nas, direktno u glavu.

foto : Tomislav Peternek

https://www.youtube.com/watch?v=Nne2feNUEu8