Nove odluke Gradskog veća

Posle razgovora sa predstavnicima taksi udruženja, grad Kraljevo je pokrenuo inicijativu za umanjenje gradske administrativne takse koja se odnosi na ostvarenje tehničkih uslova za vozila koja se koriste u taksi saobraćaju. Ukoliko se sa predlogom slože i gradski odbornici, ova taksa će ubuduće iznositi 3.000, umesto, kao do sada, 6.000 dinara.

Gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić smatra da bi, omogućivši im da plaćaju manji teret, grad pomogao legalnim taksi prevoznicima i udruženjima koji rade gradu na Ibru. A predlog je da, umesto 6.000 dinara, taksa ubuduće bude 3.000 dinara.

Ne možemo, sa jedne strane, da imamo legalne taksiste, koje ćemo opterećivati velikim administrativnim taksama, a da sa druge strane – divlji taksisti svakodnevno rade, ne plaćaju nikakve nadoknade, ni gradu, ni državi, dok sav prihod ide isključivo u njihov džep. Mi ćemo omogućiti da oni koji rade legalno imaju uslove za to, a sve koji ne rade legalno, u saradnji sa lokalnim inspekcijskim službama i       inspekcijskim službama Raškog upravnog okruga i Prekršajnim sudom ćemo procesuirati u skladu sa zakonom i svim drugim normama – obrazložio je Terzić.

U skladu sa zaključkom Vlade Srbije, na poslednjoj sednici gradski većnici doneli su i rešenje o korišćenju 3.058.500 dinara iz tekuće budžetske rezerve u iznosu od 3.058.500 dinara za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenima u Predškolskoj ustanovi „Olga Jovičić Rita“. Po 5.000 dinara (neto) solidarne pomoći dobiće 66 radnika ove ustanove.

Svi koji su zaposleni u Predškolskoj ustanovi, bilo da su na stalnom radu, na određeno vreme, na privremeno-povremenim poslovima, ili da se nalaze na bolovanju ili na porodiljskom odsustvu, dobiće pomoć od grada od 5.000 dinara – naveo je Terzić.

Doneto je i rešenje o preusmeravanju aproprijacija korisnika budžeta u iznosu od 26.780.000 dinara radi „uravnoteženja rashoda u pogledu nedostajućih sredstava za izmirenje obaveza prema JKP „Putevi“ Kraljevo“.

Prema obrazloženju, radnici ovog preduzeća, za vreme trajanja vanredne situacije tokom juna, jula i avgusta ove godine, obavili su brojne poslove na rekonstrukciji puteva, mostova, na osposobljavanju kompletne putne infrastrukture na teritoriji grada Kraljeva, a da za to nisu dobili nadoknadu iz gradskog budžeta.

– Nadzorni organ je konstatovao izvedene radove sa iznosima sredstava i mi sada obezbeđujemo finansijska sredstva kako bismo platili sve usluge ovom preduzeću – pojasnio je gradonačelnik Kraljeva, iskoristivši priliku da se, osim ovom preduzeću, zahvali i preduzećima „Vodovod“ i „Čistoća“, za angažovanje tokom saniranja posledica junskih poplava na teritoriji Kraljeva.