Konkurs za studentske stipendije

Grad Kraljevo raspisao je Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2019/20. godinu. Konkurs je otvoren do 10.03.2020. godine, a tekst konkursa objavljen je na veb sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.rs i u listu „Ibarske novosti“.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti, koji su na režimu finansiranja iz budžeta Srbije. Neophodno je

1. da su državljani Republike Srbije,

2. da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kraljeva najmanje tri godine pre raspisivanja konkursa,

3. da pohađaju I ili II stepen studija, počev od druge godine osnovnih studija,

4. da imaju prosečnu ocenu iz prethodnih godina studija preko 8,50 i

5. da nijedna godina studija nije obnovljena.

Za školsku 2019/20. godinu biće dodeljeno 50 stipendija u mesečnom iznosu od po 10.000,00 dinara.

Uz prijavu na Konkurs neophodno je priložiti sledeće dokaze:

1. uverenje fakulteta o studiranju na režimu finansiranja iz budžeta RS, upisanoj tekućoj godini studiranja, prosečnoj oceni iz prethodnih godina studija, uz dokaz da nijedna godina nije obnovljena;

2. fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu;

3. uverenje o prebivalištu izdato od strane Policijske uprave Kraljevo, kao dokaz da student/kinja ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kraljeva najmanje tri godine pre raspisivanja konkursa;

4. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu, ne stariju od šest meseci.

Tražena dokumenta iz tačke 3. i tačke 4. po zahtevu studenata pribavljaju se po službenoj dužnosti u skladu sa članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku.

Prijavu na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti preko pisarnice-šalter 1, u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Kraljeva, ili na adresu Gradska uprava grada Kraljeva, Odeljenje za društvene delatnosti, Komisiji za dodelu stipendija, Trg Jovana Sarića br. 1.

Obrazac prijave za Konkurs preuzima se u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, u kancelariji 309, ili na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.rs.

Spisak studenata koji ostvare pravo na studentsku stipendiju grada Kraljeva biće dostavljen Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Naime, zakonom je propisano da je korisnik studentskog kredita dužan da jednokratno vrati ceo iznos isplaćenog kredita ako istovremeno koristi kredit, ili stipendiju drugog davaoca. Zakon kaže da ooravo na studentsku stipendiju nema student koji je pravo na studentsku stipendiju ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, a student za koga se utvrdi da je zloupotrebom ostvario pravo na studentsku stipendiju trajno izgubiće pravo na istu.

Za sva dopunska objašnjenja učesnici Konkursa mogu se obratiti Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija 309-III sprat, ili na telefon 306-013.